Problemlösning – Inger Wistedt, Jan-Olof Wyndhamn, Lillemor Emanuelsson, Barbro Grevholm, Lena Fritzén, Bengt Ulin, Håkan Johansson, Bo Sjöström, Jan Thompson, Lennart Strandberg, Margareta Wallebäck, Rolf Eriksson, Ann Ahlberg, Lars Owe Dahlgren, Håkan Johansson, Lennart Skoogh pdf

av | 15 april, 2015

Problemlösning

Denna bok behandlar problemlösning i matematik. Författarna redogör för hur elevers tänkande och färdigheter i problemlösning kan utvecklas och vilken undervisning som kan hjälpa eleverna att bli goda problemlösare i och utanför skolan. Till varje kapitel finns studieuppgifter.
Boken ingår i en serie i matematikdidaktik bestående av grundböcker och studiehandledningar. Böckerna är avsedda för fortbildning, grundutbildning och påbyggnadsutbildning av lärare i matematik. Som stöd för utbildningsinsatser finns video- och TV-program och regionalt utbildade handledare.


Författare: Inger Wistedt, Jan-Olof Wyndhamn, Lillemor Emanuelsson, Barbro Grevholm, Lena Fritzén, Bengt Ulin, Håkan Johansson, Bo Sjöström, Jan Thompson, Lennart Strandberg, Margareta Wallebäck, Rolf Eriksson, Ann Ahlberg, Lars Owe Dahlgren, Håkan Johansson, Lennart Skoogh
ISBN: 9789144353913
Antal sidor: 190
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 26.81 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *