Perspektiv på skolutveckling – Lena Folkesson pdf

av | 24 september, 2015

Perspektiv på skolutveckling

Att ställa frågor till och om sin egen praktik kräver mod. Det kan innebära en smärtsam process men leda till helt nya infallsvinklar och nya sätt att förstå, vilket i sin tur kan generera nya frågor. Så skriver författarna i den här boken och menar att dilemman och utmaningar hör till det som kännetecknar skolutveckling. Andra områden som tas upp i boken är strategier för skolutveckling, lärares förändrade villkor, rektors roll och skolutvecklingens drivkrafter. Begrepp som kollektiv respektive individuell kompetens och individuellt och kollektivt lärande problematiseras. Hur enskilda projekt kan bidra till enskild och kollektiv kompetensutveckling illustreras med konkreta exempel från olika skolutvecklingsprojekt. Denna bok är en produkt av individuellt och kollektivt lärande. Författarna har tillsammans i förtroendefulla, prestigelösa samtal utnyttjat den kraft som ligger i lärande i interaktion med andra. Det reflekterande samtalet har hjälpt dem att få den distans till den egna praktiken som krävs för att kunna se mönster i och generalisera ur praktiska situationer. Deras erfarenheter som lärare i förskola och skola har gett dem kunskap om och förståelse för lärares ”levda verklighet”, vilket mycket tydligt kommer till uttryck i boken och medför att läsaren lätt kan känna igen sig själv och sin egen arbetssituation i texten. Boken är avsedd för lärarutbildning och för kompetensutveckling av såväl skolledare som lärare för barn, ungdomar och vuxna.


Författare: Lena Folkesson
ISBN: 9789144040868
Antal sidor: 149
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 39.31 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *