Perspektiv på populärmusik och skola – åsa Bergman, Cecilia Björck, Claes Ericsson, Eva Georgii-Hemming, Kristina Holmberg, Victor Kvarnhall, Monica Lindgren, Bo Nilsson, Manfred Scheid, Johan Söderman, Olle Zandén pdf

av | 23 april, 2015

Perspektiv på populärmusik och skola

I dagens skola dominerar populärmusik som genre i musikundervisningen. Det kan röra sig om både obligatoriska och frivilliga utbildnings- och bildningsformer. På senare tid har även sociala medier etablerat sig som arena för undervisning och lärande med fokus på populärmusik. Boken bygger på de senaste årens musikpedagogiska forskning och syftar till att på ett lättillgängligt sätt förmedla en översiktlig bild såväl av den problematik som uppstår i mötet mellan populärmusik och skola, som den utvecklingspotential ett sådant möte har. Boken har en bred ingång med kapitel som ger uttryck för olika perspektiv: – identitets- och genusfrågor – standardiserade undervisningsformer i förhållande till kreativitet – populärmusik i kulturskolan – internet som konkurrent till traditionella utbildningsformer – kvalitet i undervisning – hiphop som arbetsområde i skolan – frågan om det är elevernas eller lärarnas populärmusik som behandlas i skolan. Boken riktar sig i första hand till studerande inom högre utbildning med fokus på musik, kultur, media och samhällsvetenskap, men också till verksamma lärare som är intresserade av att få ett grepp om populärmusikaliskt lärande.


Författare: åsa Bergman, Cecilia Björck, Claes Ericsson, Eva Georgii-Hemming, Kristina Holmberg, Victor Kvarnhall, Monica Lindgren, Bo Nilsson, Manfred Scheid, Johan Söderman, Olle Zandén
ISBN: 9789144068770
Antal sidor: 181
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.57 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *