Perspektiv på förskolans historia – Ingegerd Tallberg Broman pdf

av | 11 september, 2015

Perspektiv på förskolans historia

Vilka var drivkrafterna bakom förskolans framväxt i Sverige? Varifrån hämtades de pedagogiska idéerna och hur anpassade man dessa till svenska förhållanden? I denna bok beskriver författaren förutsättningarna för förskolans utveckling i Sverige. Bl.a. behandlas framväxten av nya utbildningar för omsorg och pedagogik, statens engagemang i förskolefrågorna och familjernas förhållande till institutionerna i det delade ansvaret för barnen. Den praktiska verksamheten med barnen lyfts fram och belyses med exempel. I en avslutande diskussion om förskolan som ett kvinnligt professionaliseringsprojekt tar författaren också upp frågan om vad det betytt för förskolans utveckling, form och innehåll att den är ett i det närmaste enkönat verksamhetsområde.
Boken är avsedd för förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna. Den är också intressant för förskollärare och fritidspedagoger som vill få ett fördjupat historiskt perspektiv på sitt arbete.


Författare: Ingegerd Tallberg Broman
ISBN: 9789144362410
Antal sidor: 172
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.52 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *