Pedagogisk kartläggning : Att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd – Petra Runström Nilsson pdf

av | 22 april, 2015

Pedagogisk kartläggning : Att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd

Skolans ansvar är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas på bästa sätt, såväl kunskapsmässigt som socialt, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Om en elev riskerar att inte nå, eller inte når, målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning av elevens svårigheter. Många skolor klarar dock inte av att sätta in adekvata åtgärder, dokumentera åtgärderna eller utvärdera de åtgärder som satts in.

Den här boken ger en modell för och exempel på pedagogisk kartläggning. Med detta redskap kan skolan optimera sin organisation och sitt arbetssätt, så att fler elever får det stöd de behöver och därmed kan lämna skolan med godkända betyg. Pedagogisk kartläggning är också ett stöd i skolans dokumentationsprocess och i det elevvårdande arbetet. Denna tredje upplaga är uppdaterad utifrån de ändringar i skollagen och nya allmänna råd kring att skriva åtgärdsplaner som trädde i kraft i juli 2014. Den innehåller även ett nytt kapitel om extra anpassningar, samt två nya elevexempel.

Boken vänder sig till såväl lärarstudenter som verksamma lärare och skolledare som vill lära sig mer om pedagogiska kartläggningar och som är intresserade av att utveckla det särskilda stödet på skolan.

Petra Runström Nilsson är grundskollärare och specialpedagog vid en grundskola i Eskilstuna kommun.Författare: Petra Runström Nilsson
ISBN: 9789140686022
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.34 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *