Pedagogisk handledning – Ole Löw pdf

av | 22 september, 2015

Pedagogisk handledning

Pedagogisk handledning är en introduktion till ett omfattande ämnesområde. Boken presenterar och diskuterar sex olika perspektiv på handledning vilka sammanfattas i tre metaforer: lärande genom handling, lärande genom reflektion och lärande genom dialog och berättelse. Inom de tre metaforerna redogör författaren för sex olika handledningsformer: modellärande, praxislärande, mentorskap, reflektion över handling, reflekterande och berättande positioner samt lösningsfokuserad handledning. Dessa handledningsformer sätts in i ett vidare sammanhang där författaren beskriver deras historiska bakgrund, grundläggande idéer, begrepp, teorier och exemplifierar med case samt anger de grundläggande handledarkompetenser som krävs. Pedagogisk handledning vänder sig till lärarutbildningen men också till blivande och verksamma sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer och fysioterapeuter. Britta Högberg har faktagranskat boken och skrivit förord.


Författare: Ole Löw
ISBN: 9789144068862
Antal sidor: 230
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.03 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *