Pedagogik för högskolelärare – pdf

av | 12 november, 2015

Pedagogik för högskolelärare

Att vara en god högskolelärare och ständigt vilja förbättra sin undervisning är en viktig del av lärarens identitet. Här måste alla inom högskolan ta sitt ansvar. Det gör man genom att synliggöra utbildningsfrågor och undervisningssituationer. Aktiva högskolelärare måste skapa mötesplatser där lärande, innovation och kvalitet diskuteras. Pedagogik för högskolelärare bidrar till utvecklingen av kreativa lärandemiljöer vid landets lärosäten.

Bokens innehåll bildar en struktur över högskolepedagogiska insatser för kvalificering av lärare och studenter. Certifierade högskolelärare ska behärska strategier, bedömning, rådgivning, forskning och handledning. Innehållet exemplifierar ämnesövergripande strategier samt visar metoder för att dela god praxis. Ämnesföreträdare, forskare, handledare, doktorander och kursansvariga finner ett intressant innehåll, får goda råd och utvecklar därefter egna tankar.

Boken bidrar, kort sagt, till teoribildningen kring kunskapsområdet, stöder de studerandes kunskapsutveckling och stärker lärarens praktik. Urvalet av bidrag ger en bild av högskolepedagogikens bredd och djup. Enskilda kapitel beskriver ämnesområdets komplexitet, konkreta lektionsförslag, studenternas utmaningar och lärarens etisk-moraliska antaganden.


ISBN: 9789178449378
Antal sidor: 419
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.60 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *