Pedagogik för förändring : frihet, jämlikhet, demokrati – Bosse Bergstedt, Anna Herbert pdf

av | 29 maj, 2015

Pedagogik för förändring : frihet, jämlikhet, demokrati

Historiskt sett har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för demokrati. Pedagogiska modeller har dessutom ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte tillåter sig ledas av andra. I boken möter läsaren tjugoåtta pedagoger och filosofer från antiken fram till i dag. Kvinnor och män som alla varit radikala tänkare för sin tid och banat vägen för den skola och utbildning vi har i dag. De talar om frihet, jämlikhet och demokrati. Pedagogik som bygger på tvivel och kritiskt tänkande. Boken utmärks av att den vetenskapliga texten vävs samman med skönlitterära beskrivningar. Biografiska händelser blandas med pedagogisk praktik. Du utmanas att tänka nytt – att medverka till att skapa en pedagogik för förändring! Boken är lämplig som kurslitteratur inom lärarutbildning och andra högre utbildningar inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. Boken är också lämplig som litteratur vid fortbildning av lärare, pedagoger och skolledare.


Författare: Bosse Bergstedt, Anna Herbert
ISBN: 9789144058542
Antal sidor: 253
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.41 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *