På egna villkor – En strategi för handledning – Gunnar Handal, Per Lauvås pdf

av | 2 september, 2015

På egna villkor - En strategi för handledning

Huvudtesen i denna bok är att handledning måste ske på de blivande lärarnas egna villkor. Författarna inleder därför med ett citat från filosofen Søren Kirkegaard. ”Om man verkligen ska lyckas leda en människa till ett bestämt ställe, måste man först och främst se till att finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i all hjälpande konst.”
Utifrån denna grundsyn formulerar författarna en handlingsstrategi som syftar till att utveckla den omedvetna praktiska teori som den enskilde läraren redan arbetar efter, så att den medvetandegörs och blir föremål för reflektion. Handledarens uppgift blir att ”hämta fram” de erfarenheter och tankar som läraren redan har, att tydliggöra dem, presentera alternativ, diskutera konsekvenser av olika val osv.
Boken är praktiskt inriktad med många konkreta exempel från skolans vardag och steg för steg går författarna igenom handledningsprocessens olika moment. Målet är att göra lärarna till reflekterande praktiker, självständiga lärare som vet varför de gör som de gör, och som har en trygg självinsikt om hur de vill utforma lärarrollen.
Boken är en grundbok i handledning och är väl lämpad för studenter på lärarutbildningen.
Andra upplagan


Författare: Gunnar Handal, Per Lauvås
ISBN: 9789144011165
Antal sidor: 164
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 12.82 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *