Om undran inför livet – Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle – Bo Dahlin pdf

av | 11 april, 2015

Om undran inför livet - Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle

Den här boken vänder sig till alla som arbetar med barn. Den handlar om människors – barns såväl som vuxnas – existentiella frågor i dagens multikulturella samhälle. Några av de frågor som ställs i boken är: Vilka konsekvenser får det sekulariserade samhällets ”avförtrollade” livsform för barns själsliga utveckling? Vilken roll spelar livsfrågorna i barns liv? Förmedlar vi vuxna en tro på att vetenskap och teknologi kan lösa alla väsentliga problem? Finns det en risk för att vi lär barnen att inte fråga, att sluta förundras över livet?

Ett genomgående tema i boken är sagornas, myternas, fantasins och det muntliga berättandets betydelse för bearbetningen av livsfrågor. Författaren förmedlar fakta och tankegångar från en rad skilda områden och hans förhoppning är att denna sammanställning ska stimulera läsaren till egna reflektioner, till att granska sina egna grundantaganden och se på dem med nya ögon.

Denna andra upplaga har utökats med två nya avsnitt. Det ena handlar om människosyn och genteknik, det andra behandlar innebörden av religiös tro.

Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Den vänder sig även till andra yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn.

Andra upplagan


Författare: Bo Dahlin
ISBN: 9789144042275
Antal sidor: 151
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.62 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *