Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag – pdf

av | 21 september, 2015

Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag

Om förskolan och de yngre barnen är tillägnad professor Ingegerd Tallberg Broman, vars forskning utmärks av ett stort engagemang för de yngsta barnens livsvillkor och utbildning. I takt med utbild­ningssamhällets framväxt har förskolan kommit att få en alltmer framflyttad position i den politiska debatten, framför allt i den något kontroversiella rollen som barnens första skola. Boken tar avstamp i förskolan som samhällsinstitution, men också som rum för barndomens både kontinuerliga och föränderliga villkor. Här skriver några framstående forskare om historiska och samtids­relaterade frågor rörande barndom, barn och förskola. ­Gemensamt skapar de olika kapitlen en nyanserad bild av för­skolans och barndomens historiska, politiska och sociala förutsättningar.Om förskolan och de yngre barnen behandlar angelägna frågor om förskolans roll i ett historiskt och samhällspolitiskt perspektiv, och visar hur dessa frågor är direkt kopplade till barndomens förändrade former och förutsättningar. Den riktar sig till förskollärare, studerande i grundutbildning och vidare studier, och alla som intresserar sig för barndom och barns villkor i utbildningssammanhang. 

ISBN: 9789144101163
Antal sidor: 184
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.73 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *