Observation och intervju i förskolan – Gunvor Løkken, Frode Søbstad, Guttorm Fløistad, Knut Kjeldstadli, David O'Gorman pdf

av | 18 november, 2015

Observation och intervju i förskolan

Kunskaper i observation som metod är en förutsättning för praktiskt pedagogiskt arbete, likaså att kunna lyssna till barnen och samtala med dem utifrån deras perspektiv.
Enkelt men grundligt och systematiskt redogör författarna i denna bok för observation, intervju och andra vetenskapliga metoder. De visar hur dessa metoder kan komma till praktisk användning vid planering och utvärdering av förskolans verksamhet och tar upp vetenskapsteoretiska frågor om t.ex. metodval, tolkning samt subjektivitet och objektivitet i pedagogisk forskning.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av förskollärare och fritidspedagoger.


Författare: Gunvor Løkken, Frode Søbstad, Guttorm Fløistad, Knut Kjeldstadli, David O'Gorman
ISBN: 9789144602615
Antal sidor: 131
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 31.78 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *