Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete – Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd pdf

av | 7 september, 2015

Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete

Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle
uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer
och verklighet talar inte alltid samma språk.
I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskrimineringslagen
reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner
i skolan. Men det räcker inte med planer för att ändra på
verkligheten. Vi måste också i grunden förstå hur diskriminering
drabbar.
Den här boken är ett steg på vägen för lärare och andra intresserade
som vill få syn på hur normkritiska perspektiv kan ge värdefull
kunskap. Med ett normkritiskt perspektiv kan vi ifrågasätta de
dominerande tankemönster som leder till att individer konstrueras
som avvikare från det som uppfattas som normalt. Det är först när
normen blir synlig och ifrågasatt som vi kan skapa den skola för
allas lika värde som styrdokumenten beskriver.
Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och ledare
i grund- och gymnasieskola samt till skolhälsovårdspersonal.


Författare: Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd
ISBN: 9789144079455
Antal sidor: 135
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.76 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *