Neuros och psykos. Småskrifter – pdf

av | 23 mars, 2016

Neuros och psykos. Småskrifter

Samlade skrifter av Sigmund Freud. Band VII

I det sjunde bandet av Freuds samlade skrifter presenteras några centrala essäer om neuros och psykos, liksom om ångest och svartsjuka. Ett återkommande tema i texterna är de omedvetna fantasierna, ett område som stått i centrum för mycket av den moderna psykoanalysen. Två artiklar tar upp frågan om psykoanalysens inställning till det ockulta fenomenet telepati. I Freuds marginaler flödar kreativiteten och uppslagsrikedomen!

I denna bok ingår även en artikel Freud en gång skrev för ett uppslagsverk ingår, där han lanserar sin berömda tredelade definition av psykoanalysen: Psykoanalys är namnet på 1) ett tillvägagångssätt att undersöka själsliga förlopp som annars knappast är åtkomliga; 2) en på denna undersökning grundad behandlingsmetod för neurotiska störningar; 3) en rad på sådant sätt vunna psykologiska insikter, vilka så småningom växer samman till en ny vetenskaplig disciplin.

Översättning Eva Backelin
Volymansvarig: Johan Norman är leg. läkare, med. dr. och privatpraktiserande psykoanalytiker för barn, ungdomar och vuxna, liksom även för spädbarn. Han arbetar som handledare och utbildningsanalytiker. Ordförande för Svenska psykoanalytiska föreningen 1989–93. Har även olika internationella uppdrag, främst gällande barn- och ungdomspsykoanalys. Är publicerad i ett antal olika internationella tidskrifter. Redaktör för boken Motöverföring (1999) tillsammans med Franziska Ylander.

ISBN: 9789127058118
Antal sidor: 384
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.66 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *