Neuropedagogik : om komplicerat lärande – Björn Adler, Hanna Holmgren pdf

av | 28 september, 2015

Neuropedagogik : om komplicerat lärande

Denna bok i ämnet neuropedagogik tar upp själva lärandet och belyser det utifrån olika perspektiv. Allt lärande förutsätter närvaro av både känslor och förnuft i god balans. Boken väver samman aktuella kunskapsrön om hjärnan utifrån neurovetenskapliga och neuropsykologiska perspektiv, och omsätter dessa till den pedagogiska vardagen – därav namnet Neuropedagogik.
Författarna belyser här de tre stora diagnosgrupperna dyslexi, dyskalkyli och dyspraxi i en och samma bok, vilket gör den unik i sitt slag. De tre diagnoserna behandlar problem med läsandet, räknandet och skrivandet. En djupare förståelse av dessa diagnoser leder till bättre hjälpinsatser i pedagogens vardagsarbete.
Boken vänder sig till pedagoger under utbildning samt till yrkesverksamma pedagoger. Den kan också användas av personal inom elevvården och andra som
intresserar sig för ämnet.
Författarna har tidigare tillsammans gett ut pedagogiskt material för bedömning av läs- och räknesvårigheter.


Författare: Björn Adler, Hanna Holmgren
ISBN: 9789144004440
Antal sidor: 177
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 29.16 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *