Musikdidaktik i förskolan : att utveckla barns skapande förmåga – Cecilia Wallerstedt pdf

av | 21 november, 2015

Musikdidaktik i förskolan : att utveckla barns skapande förmåga

Musikdidaktik i förskolan – Att utveckla barns skapande förmåga är en praktisk och konkret handbok för dig som vill göra musik till ett lärandeobjekt och inte bara ett medel för lärande om andra innehåll.

Förskolan har i uppdrag att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sina möjligheter att uttrycka sina erfarenheter genom musik. Boken ger förslag på hur man i förskolan kan arbeta med musikens grundelement som till exempel puls, rytm och dynamik.

Författaren Cecilia Wallerstedt beskriver hur man kan ta tillvara barns musikaliska livsvärldar, det vill säga vad barnen lyssnar på och vilka erfarenheter de har av musik. Bokens innehåll utgår från forskning och beprövad erfarenhet och är kopplade till läroplanens uppdrag. Den vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan men även till studerande.

Sagt om boken
Ett av förskolans uppdrag är att utveckla barns skapande förmåga i musik och sång. Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har funderat mycket kring hur detta ska kunna gå till. I den föreliggande volymen skriver hon om musik som ett eget lärandeobjekt, om musik som en egen kunskap och inte musik som en förmedlare av kunskap. Det vill säga: inte sånger som ”lär ut” färger eller årstider, utan musik som puls, rytm, dynamik, klangfärg etcetera. I sin bok uppehåller hon sig ofta vid det praktiska arbetet men låter även diskussionen om lärandebegreppen ta plats: vad är till exempel estetiska lärprocesser. Teori och praktik (beprövad erfarenhet) ger en engagerande bok om musikens möjligheter i det skapande arbetet i förskolan. Boken är lättläst och vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan, men även till studerande. Den avslutas med en referenslista.
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 5, 2016.

Om författaren
Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon arbetar som lärare på förskollärarprogrammet och forskar om musik och lärande i relation till ny teknologi och nya medier samt om yngre barns lärande i estetiska ämnen.Författare: Cecilia Wallerstedt
ISBN: 9789188099211
Antal sidor: 102
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.36 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *