Mötesplatser : texter för svenskämnet – pdf

av | 23 november, 2015

Mötesplatser : texter för svenskämnet

Svenskämnets klassrum är fyllt av texter – texter som eleverna läser, samtalar om och reflekterar över, texter som eleverna producerar, bearbetar och får bedömda, texter i form av bilder som informerar, underhåller eller övertalar. Mycket av allt det som händer med texter i klassrummet är svåråtkomligt för både lärare och forskare, men kanske just därför så viktigt att belysa ur olika vinklar.I den här boken möts tre forskningsdiscipliner – didaktik, litteraturvetenskap och språkvetenskap – som har ett gemensamt intresse i skolans svenskämne och som format dess innehåll och undervisning. Tolv forskare bidrar utifrån sin kunskapstradition med analyser av alltifrån boksamtal, ungdomslitteratur, genreskrivning, multimodalitet i läromedel och lärares litteraturval till elevers utveckling av källkritik och digitala språkbruk.Boken vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska i grundskolans senare år och på gymnasiet.

ISBN: 9789144077802
Antal sidor: 286
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.76 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *