Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning – pdf

av | 14 november, 2015

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning

Elever kan bara lära sig nya saker genom att bygga på det de redan vet och sina tidigare erfarenheter. Detta är en viktig utgångspunkt i konstruktivismen. Samtidigt är naturvetenskapen ofta abstrakt till sin karaktär. Hur kan vi som lärare skapa miljöer och situationer i naturvetenskapsundervisningen där våra elever ges möjlighet att dra nytta av sina tidigare kunskaper och inne­boende resurser? Ett sätt att åstadkomma detta är att använda sig av modeller, analogier och metaforer i undervisningen.I denna antologi presenteras forskning och undervisningsexempel kring hur man kan använda modeller, analogier och metaforer, samt elevers egna representationer i undervisningen i fysik, kemi och biologi.Antologin vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i ­naturvetenskap med fokus på grundskolans senare år och gymnasiet, samt lärarutbildningen i naturvetenskapliga ämnen och deras didaktik.

ISBN: 9789144090009
Antal sidor: 226
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 35.86 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *