Människans natur och handlingsliv : inledning till en socialpsykologi – John Dewey pdf

av | 30 mars, 2015

Människans natur och handlingsliv : inledning till en socialpsykologi

John Dewey (1859?1952), den amerikanska pragmatismens förgrundsgestalt, före-språkar i Människans natur och handlingsliv (1922) »en moral grundad på studiet av den mänskliga naturen istället för på förakt för den». Den mänskliga naturen betraktar Dewey som öppen: från en mångfald impulser utvecklar männi-skan i sitt samspel med andra handlingsvanor som kanaliserar impulserna mot bestämda mål och stabiliserar handlingsförväntningar. När vanorna inte längre fungerar pga. förändrade omständigheter, när de har oönskade och oavsedda konsekvenser, uppstår ett behov av överväganden, av reflekterad problemlösning. Moraliska frågor kan i Deweys pragmatiska perspektiv inte lösas med hänvisning till allmänna principer utan kräver en noggrann undersökning av problemsituationer, insamling av relevanta fakta och bruk av föreställningsförmåga: de kräver en öppen, prövande och experimentell hållning. Boken är försedd med en inledning av Carl-Göran Heidegren.


Författare: John Dewey
ISBN: 9789171732217
Antal sidor: 278
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.83 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *