Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder – Per-Olof Bentley, Christine Bentley pdf

av | 18 juli, 2015

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder

Hur kan matematikundervisningen bedrivas, så att alla elever förstår? I Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen delar författarna med sig av sina erfarenheter från stora forskningsprojekt. Här redogör de för de matematiska milstolpar som elever måste uppnå för att kunna gå vidare och hur de som hamnat i fallgropar kan få hjälp med att utveckla sina förmågor.

Läs mer
I matematiken finns många fallgropar som eleverna kan hamna i, och som gör att de inte klarar av nästa teoretiska moment. De misstag eleverna gör är systematiska, dvs. ett stort antal elever gör likartade fel. I den här boken får lärarna hjälp med att identifiera misstagen och kartlägga orsakerna till dessa, och de får förslag på vilka åtgärder som bör vidtas.
Boken tar upp problem som kan uppstå inom alla de olika momenten i matematikens centrala innehåll, från årskurs 1 i grundskolan till och med kursen Matematik 2 på gymnasiet.

Om författarna
Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalysen av TIMSS-resultaten i Sverige.
Christine Bentley är fil. dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning. Tillsammans har de genomfört ett stort forskningsprojekt om matematikutvecklingen i Lilla Edets kommun. De har dessutom analyserat orsakerna till elevers misstag i matematik i ett antal kommuner i västra Sverige.Författare: Per-Olof Bentley, Christine Bentley
ISBN: 9789147105854
Antal sidor: 218
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 25.39 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *