MI – motiverande samtal : praktisk handbok för skolan – Barbro Holm Ivarsson pdf

av | 15 april, 2015

MI - motiverande samtal : praktisk handbok för skolan

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Denna bok presenterar metoden på ett tydligt och överskådligt sätt och visar med många praktiska exempel hur den kan vara till nytta i skolans värld.

Ur innehållet
Läsaren får en grundläggande förståelse för metoden och hur den konkret tillämpas. MI (Motivational Interviewing) har många olika användningsområden inom skolan, till exempel som hjälpmedel vid samtal om skolmotivation, hälsosamtal om levnadsvanor, utvecklingssamtal, samtal med föräldrar, studie- och yrkesvägledning och konsultation.

Eftersom MI ger skolpersonalen ett effektivt verktyg för att utföra sitt arbete ökar metoden även medarbetarnas tillfredsställelse i arbetet. Användningen av MI som samtalsmetod i skolan stöds av Statens folkhälsoinstitut. Den här nya upplagan har omarbetats och anpassats till det nya sätt att pedagogiskt beskriva MI som William R. Miller och Stephen Rollnick har introducerat.

Om författaren
Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är efterfrågad konsult, utbildare och föredragshållare samt författare till ett flertal skrifter om MI.

Sagt om boken
”Bemötande är en framgångsfaktor i skolans värld. Det här behöver all personal ha.”
Thor Fossland, rektor

”Jag märkte stor skillnad direkt. Vi har fått verktyg att jobba med ungdomarna på ett helt annat sätt som verkligen fungerar.”
Ingemo Backenius, skolsköterska

”Jag har förändrat hela mitt tänk som lärare och det har blivit mycket roligare att jobba.”
Anna Hjärne, lärareFörfattare: Barbro Holm Ivarsson
ISBN: 9789172059429
Antal sidor: 80
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 34.05 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *