Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering – Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman pdf

av | 25 mars, 2018

Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering

Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete – från problemformulering till dokumentation. Boken som innehåller talrika exempel och praktiska förslag omfattar bl.a.: – kvantitativ och kvalitativ metod och deras tillämpningsområden – strategier för planering och genomförande av projekt o metoder för datainsamling och bearbetning av data – bearbetning av information från intervjuer, observationer, enkäter och olika gruppdiskussioner – råd för dokumentation.Innehållet i denna omarbetade nya upplaga har anpassats till nya läroplaner och riktlinjer samt utökats med kapitel om kvalitetsutveckling, forskningsanknytning, handledning och seminarier som riktar sig till både studenter och yrkesverksam pedagogisk personal.Boken är avsedd för examensarbete inom lärarutbildningen och näraliggande samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen på C- och D-nivå samt för fortbildning och praktiskt utvecklingsarbete inom förskola och skola.Femte upplagan


Författare: Inge Carlström, Lena-Pia Carlström Hagman
ISBN: 9789144038247
Antal sidor: 447
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.94 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *