Meningsfull samling i förskolan – Britta Olofsson pdf

av | 7 november, 2015

Meningsfull samling i förskolan

”Meningsfull samling i förskolan” av Britta Olofsson.Vad ska samlingarna i förskolan användas till? Lever de upp till läroplanen? Tillför de verkligen något som är mer värdefullt för barnen än den fria leken? Britta Olofsson, som är förskollärare och filosofie kandidat, ger sina svar på dessa frågor. Hon berättar om egna och andras erfarenheter av samlingar genom att närma sig dem från olika håll. Ett perspektiv handlar om genus och allas lika värde, andra är gruppdynamik, frivillighet, trygghet, manipulation, tristess och pedagogisering. Boken ger praktiska exempel på samlingar där man gått ifrån den traditionella förmedlingspedagogiken och i stället betonar barns delaktighet.Illustrationer: Carina KågströmBritta Olofsson har också skrivit ”Modiga prinsessor och ömsinta killar genusmedveten pedagogik i praktiken”, utgiven av Lärarförbundets Förlag 2007.FörordTankar om samlingVem orkar lyssna till Ture? samlingen och samtaletGammal hederlig samling samlingen och traditionenMan måste vara rädd om det lilla skelettet det kompetenta barnet och samlingenMatematik, ormar eller melodifestival att välja temaFria val eller manipulationKan ni namnen på några fiskar? om emotionell närvaro och frånvaroGodmorgonsång och upprop rutiner som trygghet eller tristess Röda bananer och dialogpedagogik vad kan vi lära av historien?Att vara fröken på riktigt samlingen, läroplanen och yrkesrollenVi kan ju hjälpas åt samlingen och ledarskapetGrannfejden gruppdynamikens hot och möjlighetVi får bära barnen till samlingen under vilda protester om frivillighet och tvång Reggio Emilia-inspirerade förskolor och samlingenSamlingen och styrdokumenten en tillbakablickSamlingar i praktikenHicko Tea på Kolmården att skapa delaktighetRoliga samlingar och missnöjda barn att hushålla med orkenDaggmasken en temasamlingMatematik i samlingenEn musiksamlingSagan om skogsrået en berättarsamling Nu har jag inte längre någon nytta av min sjömanskostym barnmöten för demokrati och inflytandeAtt lämna frökenstolen barnledda samlingarHon tog faktiskt stryptag samlingar för att skapa regler och normer Modiga prinsessor och prinsar om kompensatoriska genussamlingarVilken löjlig pojkprinsessaSamlingsguiden frågor och svar om samlingVarför ska man ha samling?Ska samlingen vara frivillig?Hur gör man med barn som stör samlingen?Vilken betydelse har samlingen för samtalet?Kan man överlåta samlingens ledarskap till barn?Vad menas med kompetenta barn?Varför tar barns tålamod ofta slut före samlingen?Hur lägger man upp en samling så att barn känner delaktighet?Hur jobbar man med barns valfrihet?Hur jobbar man med genussäkrade samlingar?Vem ska bestämma ämnet för temaarbete?När ska man samla hela gruppen, och när ska man ha småmöten?Vad menas med att jobba kompensatoriskt?Vilken roll har samlingen för att skapa regler och normer?Hur ser det pedagogiska ledarskapet ut i samlingen?Hur kan samlingen användas för att ge barn trygghet och bekräftelse?ReferenserIllustrationer av Carina Kågström.144 sidor, mjuka pärmar.


Författare: Britta Olofsson
ISBN: 9789197761543
Antal sidor: 144
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.68 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *