Mellan leverans och utbildning : om lärande i en mål- och resultatstyrd skola – Ninni Wahlström pdf

av | 14 juli, 2015

Mellan leverans och utbildning : om lärande i en mål- och resultatstyrd skola

Mellan leverans och utbildning undersöker Ninni Wahlström olika uppfattningar om utbildning och deras konsekvenser för utformning av läroplaner och för didaktiska frågeställningar. Hon ger en översikt över det läroplansteoretiska fältets utveckling samt över hur den nuvarande styrningen av skolan har vuxit fram inomsvensk offentlig förvaltning. Mot denna bakgrund studeras så hur begreppet lärande uppfattas och praktiseras på den lokala skolarenan inom ett allmänt skolväsende som präglas av mål- och resultatstyrning. Enligt Wahlström har vi att göra med ett spänningförhållande mellan två uppfattningar om lärande: å ena sidan en resultatfokuserad (lärande som leverans), å den andra en relationell och kommunikativ som betonar elevernas utveckling av självförståelse och till medborgare (lärande som utbildning).Ninni Wahlström är lektor vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.


Författare: Ninni Wahlström
ISBN: 9789171732903
Antal sidor: 249
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 11.18 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *