Med teamet i temat – Carina Dahlberg, Yvonne Johansson, Ingela Thörn, Maude Vahlersvik pdf

av | 4 april, 2015

Med teamet i temat

Hur kan man som pedagog i förskolan behålla arbetsglädjen och skapa en stimulerande verksamhet fast det inte alltid blir som planerat?I Med teamet i temat beskriver ett arbetslag hur de genom att satsa på skolutveckling utifrån förskolans faktiska förutsättningar lyckades hejda en negativ utveckling av verksamheten. Genom att börja se barngruppen som en resurs för barns lärande, växte en ny arbetsform med rötterna i teamutveckling fram: teamatisk multiprocesspedagogik. Teamutveckling används oftast för att utveckla grupper bestående av vuxna och har hittills varit en ovanlig metod inom förskolan. Men det visade sig att när teamutveckling kombinerades med temaarbete fick det många positiva effekter, både för de enskilda barnens lärande och för verksamhetens kvalitet i stort.I boken kopplas vetenskapliga teorier till förskolans praktiska vardag, vilket gör det lättare att förstå de olika tankar och perspektiv som har format arbetssättet. I den avslutande delen finns också en praktisk handledning för den som själv vill prova på teamatisk multiprocesspedagogik. Med teamet i temat kan med fördel användas både inom grundutbildningen för förskollärare och i fortbildning av redan verksamma pedagoger.


Författare: Carina Dahlberg, Yvonne Johansson, Ingela Thörn, Maude Vahlersvik
ISBN: 9789144106304
Antal sidor: 164
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.57 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *