Med sikte på förskolan – – barn i behov av stöd – Mats Granlund pdf

av | 8 april, 2015

Med sikte på förskolan - - barn i behov av stöd

Med sikte på förskolan presenterar och beskriver det specialpedagogiska området såsom det gestaltar sig i förskolan och fördjupar förståelsen och kunskapen om förskolebarn i behov av särskilt stöd. Boken behandlar olika områden som har sin utgångspunkt i studier som författarna genomfört i samverkan med förskollärare, andra professionella och föräldrar. Med hjälp av tankeväckande beskrivningar sammanflätas skildringar av barnens, familjens, förskolans och andra professionella experters vardag med ett teoretiskt tänkande.Med sikte på förskolan inleds med en introduktion kring det specialpedagogiska fältet. Därefter följer tretton kapitel om bl.a.: – pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder – språkutveckling och flerspråkighet – bokstavsbarn – rörelsehinder och utvecklingsstörning – social kompetens, engagemang och delaktighet – föräldrasamverkan – ICF-CYBoken vänder sig till blivande förskollärare, speciallärare och special­pedagoger. Den bör också läsas av alla som arbetar i förskolan och som möter barn i behov av stöd samt politiker och kommunala skol­administratörer.Andra upplagan


Författare: Mats Granlund
ISBN: 9789144092577
Antal sidor: 306
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.74 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *