Med läroplanen på fickan – Eva Wiklund Dahl pdf

av | 28 juli, 2015

Med läroplanen på fickan

Förskolans verksamhet styrs av både en ny skollag och en förtydligad läroplan. I fickboken finns nya avsnitt, till exempel undervisning och didaktik, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, förskollärarnas särskilda ansvar.

Boken innehåller också hela den uppdaterade läroplanstexten, inklusive den anpassning som gjorts utifrån skollagen.

Att ha läroplanen på fickan innebär två saker:
– Att hela tiden i det vardagliga pedagogiska arbetet vara medveten om vad och hur man arbetar utifrån läroplanen.
– För att nå dit kan man konkret ha läroplanen i fickan.

I boken beskrivs en arbetsmodell som går ut på att integrera läroplanens alla avsnitt i arbetet. Både hur man kan arbeta från teori till praktik och från praktik till teori.

Där finns också exempel på hur man kan tolka läroplanens skrivningar om förskolans innehåll, miljö och material. Likaså måste det egna förhållningssättet sättas i relation till läroplanen, exempelvis värdegrund, barnsyn och kunskapssyn. Du kan också få stöd i ditt arbete med förslag kring hur du kan tolka, analysera och omsätta läroplanen när det gäller t ex föräldrar, temaarbete, organisation och läroplanens alla skall. Här och var finns tomma sidor insprängda för egna anteckningar.

Boken innehåller också hela läroplanstexten.Författare: Eva Wiklund Dahl
ISBN: 9789172059313
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.56 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *