Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning – pdf

av | 31 augusti, 2015

Med livsvärlden som grund : bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning

Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning. Ända sedan Edmund Husserl lanserade livsvärldsbegreppet har det utövat stor dragningskraft på forskningen inom skilda discipliner. Avsikten med denna bok är att försöka visa vad en livsvärldsansats kan innebära för pedagogisk forskning. I det inledande kapitlet redogörs för livsvärldsansatsens teoretiska grunder och metodologiska konsekvenser. I de efterföljande kapitlen presenteras empiriska bidrag från olika områden som visar vad en livsvärldsansats kan innebära, vad som visar sig utifrån ett sådant perspektiv och hur man kan gå tillväga i sådan forskning. De olika undersökningarna skall således förstås mera som exempel än som föreskrifter. Genom denna uppläggning stöder bokens olika kapitel varandra och bildar en sammanhängande helhet. Denna andra, reviderade upplaga av boken är avsedd för undervisning på universitet och högskolor, men vänder sig till alla som arbetar med forskningsmetodologiska frågor och är intresserade av kvalitativ forskning, särskilt utifrån en livsvärldsansats. Andra upplagan

ISBN: 9789144037974
Antal sidor: 200
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 20.01 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *