Mathematics inside the black box bedömning för lärande i matematikklassrummet – Jeremy Hodgen, Dylan Wiliam pdf

av | 25 maj, 2015

Mathematics inside the black box  bedömning för lärande i matematikklassrummet

Hur bedömer lärare elevens kunskaper? Hur anpassar lärarna undervisningen till den enskilde elevens förmågor? Hur blir eleverna själva medvetna om sitt eget lärande? Detta är några viktiga frågor som denna skrift behandlar med fokus på formativ bedömning – som idag även benämns bedömning för lärande.

Läs mer
Frågor kring bedömning är av betydelse i Lgr11 , där det finns en betoning på att eleverna själva ska utveckla en förmåga att bedöma och kritiskt granska egna och andras kunskaper.
Betydande forskning om bedömning visar på vikten av konkret och konstruktiv återkoppling. I denna skrift berättar författarna om hur lärare effektivt använt sig av framåtsyftande återkoppling samt andra strategier som påverkar elevers lärande i det dagliga arbetet i klassrummet.
Författarna ger förslag på, och berättar i korthet om, olika strategier som fungerat för andra lärare, men de tar framförallt fasta på lärares sätt att tänka kring sin egen undervisning.
Skriften vänder sig till matematiklärare på alla stadier, från förskola till gymnasieskola men också inom högre utbildning. De flesta exemplen är hämtade från högstadiet.

Om författarna
Jeremy Hodgen och Dylan Wiliam är båda internationellt kända matematikdidaktiker, forskare och föreläsare. Deras teorier om formativ bedömning har blivit mycket uppskattade av pedagoger och skolutvecklare världen över.
Det här är en översättning av deras skrift Mathematics inside the black box – Assessment for learning in the mathematics classroom.Författare: Jeremy Hodgen, Dylan Wiliam
ISBN: 9789147114665
Antal sidor: 44
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 35.73 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *