Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv – Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka, Monica Johansson, Kristina Juter, Thomas Lingefjärd, Per Nilsson, Astrid Pettersson, Torbjörn Tambour, Tine Wedege pdf

av | 23 september, 2015

Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv

Boken Matematikundervisning lyfter fram viktiga och intressanta resultat av svensk och internationell matematikdidaktisk forskning. Alla bidrag behandlar teman som ligger nära lärares vardagliga arbete med undervisningen. Texterna tar bl.a. upp matematikämnets karaktär, hur olika teoretiska perspektiv kan organisera vårt sätt att tänka om begreppsbildning i matematik, hur dolda regler verkar i olika klassrum, varför det är viktigt att studera matematikutbildning ur ett genusperspektiv, samarbetslärande i matematik, kritiskt tänkande kring läroböcker i matematik samt tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen och bedömning av kunskaper i matematik.

Läs mer
Antologin vänder sig i första hand till blivande lärare och lärare med intresse för undervisning av äldre elever i grundskolan, elever i gymnasieskola och studenter i inledande högskoleutbildning. Den kan användas som kurslitteratur på avancerad nivå och i samband med examensarbeten inom lärarutbildningen.

Om författarna
Författarna till bokens kapitel är alla verksamma vid svenska universitet eller högskolor och representerar flera viktiga svenska forskningsmiljöer inom området.Författare: Laila Backlund, Gerd Brandell, Eva Jablonka, Monica Johansson, Kristina Juter, Thomas Lingefjärd, Per Nilsson, Astrid Pettersson, Torbjörn Tambour, Tine Wedege
ISBN: 9789176566688
Antal sidor: 231
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.22 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *