Maria Montessori : anteckningar ur ett liv – Kerstin Signert pdf

av | 22 oktober, 2015

Maria Montessori : anteckningar ur ett liv

För många människor är montessoripedagogiken identisk med det undervisningsmaterial som konstruerades av Maria Montessori i början av 1900-talet. Syftet med denna bok är att visa en annan sida av hennes pedagogik, en sida där Montessoris tankar om barn och undervisning kommer fram.
Boken ger inledningsvis en bild av Maria Montessori, från hennes barndom fram till studierna och öppnandet av den första skolan, Casa dei Bambini, i Rom 1907. Här ges också en beskrivning av de pedagoger som Montessori kom i kontakt med, personligen eller genom litteraturen, och hur hon påverkades av dem och vidareutvecklade deras teorier. Vidare tar författaren upp Montessoris holistiska syn och tankar om freden, fram till det att hon nominerades till Nobels fredspris i slutet av sin levnad.
I bokens senare del beskrivs montessorirörelsens utveckling i Sverige 1920–1999. Avslutningsvis behandlas den kritik som förekommit och som fortfarande förekommer, både mot Maria Montessori själv och hennes pedagogik.
Boken är lika viktig inom grundutbildningen som i fortbildningen av lärare och förskollärare. Den är också värdefull för andra som är intresserade av att få veta mer om personen Maria Montessori och den pedagogik hon skapade.


Författare: Kerstin Signert
ISBN: 9789144013039
Antal sidor: 131
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.98 Mb


Ladda ned


  • Från Barn till Vuxen –Ladda ner bok Från Barn till Vuxen – Mario Montessori Jr ger här en bild av sin mor, Maria Montessori, i rollen som feministpionjär. Han skildrar också hennes tro på människans utveckling som en ständigt pågående process […]
  • Barnasinnet : the absorbent mind –Ladda ner bok Barnasinnet : the absorbent mind – Montessori, Maria. Barnasinnet. The Absorbent Mind. MacBook förlag. ca 261 s. Det är de små barnen (från födseln till sex år), som har möjligheten att skapa en bättre och starkare […]
  • Boken om pedagogerna –Ladda ner bok Boken om pedagogerna – I boken om pedagogerna presenteras klassiska pedagoger och aktuella pedagogiska inriktningar. De eviga pedagogiska frågorna som rör undervisningens innehåll, form och mål lyfts fram och […]
  • Pedagogik för 2000-talet – Henry EgidiusLadda ner bok Pedagogik för 2000-talet – Henry Egidius Under 1900-talet har en ny sorts pedagogik tagit form. Med paroller som självstyrt lärande, uppgiftsbaserat och arbetsplatsförlagt lärande, delaktighet och jämställdhet riktas fokus lika […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *