Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – pdf

av | 11 augusti, 2015

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har var sin läroplan. Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna utgör den en samlad läroplan för respektive skolform.
Den samlade läroplanen innehåller tre delar:

  • 1. Skolans värdegrund och uppdrag
  • 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
  • 3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

För grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplanerna förordningar som fastställs av regeringen. Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket.
I sameskolan används grundskolans kursplaner samt en kursplan i samiska som fastställs av Skolverket.

ISBN: 9789138325445
Antal sidor: 308
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 22.77 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *