Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2015 – Skolverket pdf

av | 10 juli, 2015

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2015

Läroplan för grundskolan. REVIDERAD 2015

Revideringen 2015 omfattar: tillägg av kinesiska inom ämnet moderna språk samt de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, inom ämnet modersmål. Vidare har de matriser som finns i den ursprungliga versionen av Läroplan för grundskolan (2011) plockats bort. Dessa finns att ladda ned från Skolverkets webbplats. Hämta matriserna här:
Matriser Skolverket

Obs! FÖRUTOM TILLÄGGEN I KURSPLANERNA FÖR MODERSMÅL OCH MODERNA SPRÅK ÄR LÄROPLANEN OFÖRÄNDRAD.

Den samlade läroplanen innehåller tre delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
Denna del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

I den andra delen anges övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna

  • Normer och värden
  • Kunskaper
  • Elevens ansvar och inflytande
  • Skola och hem
  • Övergång och samverkan
  • Skolan och omvärlden
  • Bedömning och betyg
  • Rektorns ansvar

3. Kursplaner och kunskapskrav
I den tredje delen finns de kursplaner och kunskapskrav som gäller för respektive skolform. Kursplanerna innehåller ämnets syfte och centrala innehåll. De inleds med motiven till varför ämnet finns i respektive skolform. Därefter anges syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet.
I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i undervisningen. Utformningen lämnar utrymme för läraren att göra egna fördjupningar eller tillägg.

Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.


Författare: Skolverket
ISBN: 9789138326664
Antal sidor: 259
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 25.52 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *