Lärares yrkesetik – Roger Fjellström pdf

av | 26 november, 2015

Lärares yrkesetik

Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar, kolleger och samhälle. För att lärarkåren ska utgöra en ansedd yrkesgrupp är det viktigt att den har sin egen etik som grund för större professionalism i yrkesutövandet. God etisk medvetenhet och kompetens är nödvändig eftersom lärare i dag har större ansvar för skolarbetets former och innehåll, och för att de i högre grad än tidigare är förmedlare av värderingar. År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund en gemensam yrkesetisk plattform. I den här boken presenteras plattformen, den analyseras och diskuteras. Den jämförs med den världsomspännande yrkesetik som Education International samtidigt antog, liksom med skolledarnas och universitetslärarnas yrkesetik, samt yrkesetik för lärare på några andra håll i världen. Boken behandlar vidare olika slags kompetens som lärare behöver för att yrkesetikens principer ska få genomslag i det vardagliga arbetet. Den avslutas med en lathund för yrkesetiskt ansvarigt handlande, tillsammans med en uppsättning exempel för scenariobaserat uppövande av den yrkesetiska kompetensen. Boken vänder sig till lärarutbildare, skolledare, lärare och annan pedagogisk personal från förskola till gymnasieskola. Den är främst tänkt att användas i grundutbildning och fortbildning. Genom sin undersökande och resonerande karaktär kan den även användas i forskarutbildning i pedagogiskt arbete.


Författare: Roger Fjellström
ISBN: 9789144035758
Antal sidor: 248
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.13 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *