Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik – Gunn Imsen, Gunn Imsen, Guttorm Fløistad, Knut Kjeldstadli pdf

av | 11 mars, 2016

Lärarens värld - Introduktion till allmän didaktik

Varför blir livet i klassrummet som det blir? Det är den centrala frågan i den här boken. Vem bestämmer över undervisningen? Är det läraren eller myndigheterna som har utformat läroplanen, är det föräldrarna eller den enskilda skolan? Boken ger inget entydigt svar på dessa frågor utan försöker få oss att förstå vilka olika faktorer det är som påverkar verksamheten i klassrummet.
Didaktik är läran om undervisning. Ämnet är gammalt, men har sedan 1970-talet genomgått stora förändringar. I boken sammanfattas den senaste utvecklingen i internationell och skandinavisk didaktik. Författaren definierar didaktiken som en samhällsvetenskaplig disciplin där det gäller att analysera och förstå verksamheten i klassrummet. Vidare behandlar boken den svåra frågan om vad en god undervisning egentligen bör innefatta.
Boken är en introduktion inom det didaktiska området och ger en  systematisk genomgång av grundläggande begrepp och perspektiv kopplade till undervisning och lärande i skolan.
Lärarens värld är lämplig som kurslitteratur inom lärarutbildningar och pedagogik. Även erfarna lärare och skolledare kan ha utbyte av boken vilket gör den lämplig som litteratur vid fortbildning av skolans personal.


Författare: Gunn Imsen, Gunn Imsen, Guttorm Fløistad, Knut Kjeldstadli
ISBN: 9789144005881
Antal sidor: 469
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.67 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *