Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram – Ingrid Berglund, Roslin Elizabeth Brennan Kemmis, Lena Carlsson, Marianne Dovemark, Susanne Gustavsson, Margreth Hill, Monica Johansson, Lisbeth Lindberg, Karin Lumsden Wass, Marianne Lundgren, Monica Reichenberg, Per-åke Rosvall pdf

av | 8 juli, 2015

Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram

Vilka kunskaper behöver ungdomar skaffa sig under sin gymnasietid för att bli väl förberedda för vuxenlivet med allt vad det innebär? I vilken utsträckning ska gymnasieskolan lägga grunden för livslångt lärande och ett aktivt medborgarskap? Hur mycket ska utbildningen anpassas till arbetslivets krav – och vad är det nya arbetslivets krav?Hur ska gymnasieskolan utformas för att möta behoven hos de elever som av olika skäl inte kan eller vill läsa på de nationella programmen? Det här är frågor som alltid har varit aktuella i debatten om gymnasieskolan, inte minst under de senaste åren då det har förts en politisk dragkamp om hur gymnasiet ska utformas. Det är också frågor som löper som en röd tråd genom den här boken.Kapitlen bygger på forskningsstudier som är genomförda i yrkesförberedande program och det individuella programmet före reformen 2011. Men de teman som behandlas är lika aktuella i den nya gymnasieskolan. Några exempel är: – yrkesutbildning i ett historiskt och politiskt perspektiv – elevers identitetsskapande och yrkeslärande – lärarrollen och lärar–elevrelationen – introduktionsprogram och lärlingsutbildning.Boken riktar sig till blivande yrkes- och ämneslärare som ska arbeta i gymnasiets yrkes- och introduktionsprogram och passar bra som kurslitteratur i den utbildningsvetenskapliga kärnan. 


Författare: Ingrid Berglund, Roslin Elizabeth Brennan Kemmis, Lena Carlsson, Marianne Dovemark, Susanne Gustavsson, Margreth Hill, Monica Johansson, Lisbeth Lindberg, Karin Lumsden Wass, Marianne Lundgren, Monica Reichenberg, Per-åke Rosvall
ISBN: 9789144074412
Antal sidor: 232
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 19.55 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *