Lärare och handledning – Ett relationistiskt perspektiv – Hans Birnik pdf

av | 31 juli, 2015

Lärare och handledning - Ett relationistiskt perspektiv

I denna bok fokuseras två områden – lärarens och elevens relation i skolan, samt relationen mellan lärarstudenten och dennes handledare under praktikperioden. Ett annat genomgående tema är hur förhållandet mellan läraren och eleven bearbetas under lärarstudentens skolpraktik.
Författaren redovisar i boken två empiriska studier. I den ena undersöks betydelsen av lärarens förhållande till eleven. I den andra redogörs för vilken vikt praktikhandledaren och lärarstudenten tillmäter den interpersonella relationen mellan läraren och eleven.
Inom alla yrkesgrupper är förhållandet mellan människor av avgörande betydelse för individens utveckling och förändring. I boken diskuteras vilka erfarenheter och teoretiska antaganden från andra yrkesområden som blivande och redan verksamma lärare har användning av i sitt arbete. Författaren gör i boken också en omfattande genomgång av handledningslitteratur.
Boken är främst avsedd som kurslitteratur inom lärarutbildningen, men vänder sig även till redan yrkesverksamma lärare och andra som är intresserade av handledningsfrågor.Författare: Hans Birnik
ISBN: 9789144011325
Antal sidor: 145
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.22 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *