Lärandets hur – Roar C. Pettersen pdf

av | 7 april, 2015

Lärandets hur

Begreppet lärande har stått i centrum för pedagogisk forskning de senaste 30 åren. I allt högre grad har man riktat uppmärksamheten mot hur studenter och elever utvecklar och använder olika sätt att lära, och hur de sätten får avgörande betydelse för den enskilde personens resultat och prestationer. Denna bok ger en kort och lättillgänglig presentation av moderna teorier kring lärandets ”hur”. Författaren beskriver hur dessa teorier hänger ihop med olika sätt att se på den enskilde elevens sätt att lära och med olika undervisningsstrategier. Vad kännetecknar olika lärobeteenden? Vilka kontextuella och individuella faktorer påverkar studentens och elevens lärande? I vilken grad kan lärare påverka elevers och studenters sätt att lära? Boken vänder sig till högskolelärare, lärare i vuxenutbildning samt blivande och verksamma lärare.


Författare: Roar C. Pettersen
ISBN: 9789144055589
Antal sidor: 183
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 38.96 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *