Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan – pdf

av | 28 november, 2015

Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan

Förskolans läroplan Lpfö-98 är ett historiskt dokument. I och med dess införande råder inte längre någon tvekan om vad barn ska ha möjlighet att lära i förskolan och på vilka värderingar det pedagogiska arbetet ska vila. Läroplanen ger dock ingen vägledning för hur arbetet ska genomföras i praktiken. Detta lämnas till den enskilde pedagogens bedömning i mötet med varje barn. Denna bok har skrivits på uppdrag av Skolverket som ett komplement till läroplanen i syfte att omsätta dess mål i praktisk handling.
Boken fokuserar på barns lärande, pedagogens förhållningssätt och konkretiserar hur läroplanens mål kan omsättas i det dagliga arbetet i förskolan. Barn föds med lust och förmåga att erfara och lära i ett kontinuerligt samspel med omgivningen. De första åren i ett barns liv består av ett ständigt utforskande av omvärlden, vilken det erövrar genom att lära sig kunskaper av olika slag. Boken lyfter fram det faktum att barn är kompetenta, och skildrar hur förskolan kan stödja, stimulera och utmana barns livslånga lärande i riktning mot de mål läroplanen anger.
Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma förskollärare samt lednings- och utbildningsansvariga inom förskolan.

ISBN: 9789144010472
Antal sidor:
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 13.73 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *