Lärandets ekologi – Bernt Gunnarsson pdf

av | 9 november, 2015

Lärandets ekologi

Som grund för innehållet i denna bok ligger ett mångårigt forskningsprojekt med syfte att få kunskap om skolan som en utvecklande miljö för samtliga elever. Mot bakgrund av resultaten från denna forskning diskuterar författaren vilka faktorer och förhållanden som bör prägla en skolmiljö där alla elever har möjlighet att utvecklas.
En viktig fråga i boken är hur man kan förstå och förändra elevers negativa utveckling. Författaren låter oss följa en grupp högstadieelever då de för första gången möter en anpassad skolmiljö, i detta fall ett skoldaghem. I boken beskrivs och analyseras elevernas, deras lärares och föräldrars upplevelser av när skolan tar respektive inte tar hänsyn till elevernas behov. Det centrala temat i boken är lärandeprocessen och lärandets grundläggande villkor, dvs. lärandets ekologi.


Författare: Bernt Gunnarsson
ISBN: 9789144003344
Antal sidor: 108
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 23.49 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *