Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat – Hans-åke Scherp pdf

av | 26 mars, 2016

Lärandebaserad skolutveckling : lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat

Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg.För att åstadkomma skolutveckling menar författaren att det är viktigt att gemensamt utforma en helhetsidé som vägledande för vardagsarbetet och som grund för kvalitetsarbetet. Skolledares, lärares och elevers samverkan kring mål och medel är det som gör att hela skolan går framåt.Styrkan i framställningen är att den är både teoretisk och praktisk. Här finns förslag på sätt att arbeta och många exempel, och Scherp visar därmed hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken. Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare och skolledare.


Författare: Hans-åke Scherp
ISBN: 9789144084046
Antal sidor: 299
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 16.27 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *