Livet i skolan 1 : grundbok i pedagogik och elevkunskap – Terje Manger, Sölvi Lillejord, Thomas Nordahl, Turid Helland pdf

av | 7 juli, 2015

Livet i skolan 1 : grundbok i pedagogik och elevkunskap

Livet i skolan 1 är den första av två grundböcker i pedagogik och elevkunskap. Boken ger en introduktion i centrala teorier som belyser perspektiv på utveckling, lärande och förmågor att lära. Tillsammans ger dessa teorier en grund för hur lärare på bästa sätt kan stödja elevers lärande.Författarna har lagt stor vikt vid att synliggöra samspelet mellan de teoretiska perspektiven och praktiken, och illustrerar teorier, forskningsresultat och teman med exempel på barns och ungas vardag, i och utanför skolan. Tillsammans med boken Livet i skolan 2 ger det studenterna den plattform för lärarkunskap de behöver för sin framtida yrkesutövning.Lärande är betingat av en mängd faktorer där interaktion mellan barn och unga och deras omgivning spelar en viktig roll. Därför krävs det kunskap om individen och förståelse för förhållanden i omgivningen så som i familjen, vänkretsen och det moderna samhället. Med sådan kunskap kan lärande tillrättaläggas på bästa sätt för alla elever.Boken vänder sig till studenter på lärarutbildning som studerar med inriktning mot grundskola.


Författare: Terje Manger, Sölvi Lillejord, Thomas Nordahl, Turid Helland
ISBN: 9789144076577
Antal sidor: 322
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 30.09 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *