Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa – Louise M Rosenblatt pdf

av | 3 november, 2015

Litteraturläsning – som utforskning och upptäcktsresa

Louise M. Rosenblatts verk om litteraturläsning, Literature as Exploration, har inspirerat litteraturforskare och lärare i över sex decennier. Boken utsågs i USA till en av förra århundradets viktigaste pedagogiska verk. Den publiceras nu för första gången på svenska.
Det synsätt som ligger till grund för denna bok har haft betydelse inte enbart inom det humanistiska fältet, utan också utbildningspolitiskt. För Louise M. Rosenblatt är det överordnade målet för all undervisning och utbildning kampen för de demokratiska värdena i samhället.
Kärnan i Rosenblatts budskap handlar om betydelsen av att i under- visningen om litteratur skapa ett givande samspel mellan text och läsare. Läsning är en aktiv händelse med speciella förutsättningar, där förståelsen av en text ligger i själva läsakten.
Bokens aktualitet visas av de ständigt nya amerikanska utgåvorna och översättningar till andra språk. Den kan med fördel läsas av studenter och forskare i litteraturvetenskap, språk, konst och kultur, men också av pedagoger inom alla ämnen och på alla nivåer.


Författare: Louise M Rosenblatt
ISBN: 9789144015477
Antal sidor: 256
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 19.28 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *