Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning – Dan Landmark, Ingrid Wiklund pdf

av | 26 maj, 2015

Litteraturen, språket, världen : andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång i våra klassrum. I stället speglar ofta innehållet i skolans litteraturval och litteraturarbete de erfarenheter och värderingar som majoritetseleverna representerar.Vad får våra elever ta del av genom litteraturundervisningen – och hur låter vi dem göra det? Författarna diskuterar, utifrån olika inriktningar inom litteraturvetenskap och andraspråksforskning, det traditionella sättet att undervisa i litteratur och litteraturhistoria men stakar även ut förslag till alternativa synsätt. Frågor som rör vad man ska läsa, vilka frågor man ställer till texterna, vilka perspektiv man belyser dem ifrån och vilka sammanhang man placerar dem i får stort utrymme i boken. I de olika kapitlen diskuterar författarna bland annat sambandet mellan litteratur och nationell identitet, relationen mellan skönlitteratur, exil och migration samt beskriver problematiken kring tolkning, översättning och adaptation.Litteraturen, språket, världen vänder sig främst till blivande och verksamma lärare i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans år 7–9 samt gymnasiet.


Författare: Dan Landmark, Ingrid Wiklund
ISBN: 9789144060255
Antal sidor: 150
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 10.87 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *