Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv – Hedwig Ekerwald, Carl Anders Säfström pdf

av | 19 februari, 2016

Levd demokrati? : skola och mobbning i ungdomars liv

Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars liv erbjuder ett perspektiv på mobbning som skiljer sig från dagens dominerande psykologiska förklaringsmodeller. Författarna kombinerar sociologisk och pedagogisk teori och betraktar mobbning främst som ett kulturellt och strukturellt fenomen.

Läs mer
Författarna utgår från intervjuer med gymnasieelever och analyserar deras upplevelser av hela skoltiden. Analysen visar på en oroväckande skillnad mellan idén om att skolan ska vara en demokratisk plats och elevernas upplevelser av den faktiska skolan. Den utbredda förekomsten av mobbning skär sig mot idealet för vad skolan ska vara. Skolan blir demokratisk för vissa men plågsam för andra. Författarna redogör och diskuterar också teorier om demokrati och mobbning och vilka konsekvenser teorierna får för skolan som demokratisk arena.
Mobbning kan bli en konsekvens av den uppgift som skolan har att genom jämförelser mellan individer och grupper normalisera kunskapsmässiga och andra skillnader mellan barn och ungdomar. Dessa skillnader breddar eller snävar sedan in deras framtidsutsikter. Genom mobbningsakten slås skolans normaliserande funktion fast med våldsam kraft.
Levd demokrati? Skola och mobbning i ungdomars liv riktar sig främst till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare. Boken kan också med fördel läsas av dem som arbetar med och forskar om mobbning i andra ämnen och sammanhang eller av dem som är intresserade av diskussionen om skola och mobbning.

Om författarna
Carl Anders Säfström är professor i pedagogik vid Akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid Mälardalens högskola och gästprofessor vid School of Education, University of Stirling, Storbritannien.

Hedvig Ekerwald är professor i sociologi vid Uppsala universitet och ungdomsforskare.Författare: Hedwig Ekerwald, Carl Anders Säfström
ISBN: 9789147100941
Antal sidor: 210
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 27.81 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *