Lekens möjligheter – Om skapande lekpedagogik i förskola och skola – Gunilla Lindqvist pdf

av | 29 juli, 2015

Lekens möjligheter - Om skapande lekpedagogik i förskola och skola

Den här boken handlar om ett gestaltande arbetssätt – en lekpedagogik – som engagerar både barn och personal. Genom att sätta de skapande ämnena i centrum och låta leken samspela med olika kulturformer skapar denna pedagogik nya möjligheter att utveckla lekens roll i förskola och skola.
Författaren redogör för de grundläggande idéerna bakom ett lekpedagogiskt arbetssätt och ger mängder av inspirerande exempel på olika lekteman för förskolan och grundskolans lägre årskurser. Hon beskriver också utförligt hur synen på lek har förändrats genom åren.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare.


Författare: Gunilla Lindqvist
ISBN: 9789144613918
Antal sidor: 172
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.48 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *