åldrandets socialpsykologi – Lars Tornstam pdf

av | 4 februari, 2016

åldrandets socialpsykologi

Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk som beskriver socialgerontologiska teorier och forskning som man inom många yrkesområden måste känna till. I denna åttonde reviderade upplaga finns helt nya avsnitt om bland annat socialpsykologiska aspekter på möten mellan unga och gamla från olika kulturer. Nytt är också att det salutogena perspektivet diskuterads i sitt socialgerontologiska sammanhang och att den nya ålderskodningsteorin beskrivs. I det avslutande kapitlet om gerotranscendens finns nu också ett avsnitt om hur teorin börjat användas i praktiken.Författaren diskuterar också frågor om genusperspektiv på livsloppet och om hur olika religioner bidragit till skilda synsätt på människans åldrande.Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.


Författare: Lars Tornstam
ISBN: 9789113029702
Antal sidor: 349
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.22 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *