Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. SOU 2013:20 : En översyn för ökad individanpassning och effektivitet. Betänkande av GRUV-utredningen – pdf

av | 23 mars, 2015

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. SOU 2013:20 : En översyn för ökad individanpassning och effektivitet. Betänkande av GRUV-utredningen

Anpassad komvux för såväl analfabeter som akademiker ska öka genomströmningen!

Drygt 30 000 personer studerar varje år inom komvux på grundläggande nivå. Vissa av dem har högskoleutbildning medan andra närmast kan anses som analfabeter. Föreslår därför ett flertal åtgärder för att individualisera studierna. Ett sätt är att erbjuda nationella delkurser i de mer omfattande kurserna. Samtliga studerande ska också få studie- och yrkesvägledning, vid behov på modersmålet.
Föreslår även åtgärder för att förbättra den studieekonomiska situationen, där bidragsdelen utgör 73 och lånedelen 27 procent av studiemedelsbeloppet. Studiemedlen ska beviljas i 50, 80 eller 120 veckor, beroende på utbildningsbehov.
Målet är att minska antalet avhopp från komvux och underlätta för deltagarna att etablera sig på arbetsmarknaden med lägre studieskulder i bagaget.


ISBN: 9789138239124
Antal sidor: 574
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 32.06 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *