Kommentar till kursplanen i teckenspråk för hörande (Grundskolans läroplan 2011) – pdf

av | 23 mars, 2015

Kommentar till kursplanen i teckenspråk för hörande (Grundskolans läroplan 2011)

Vad är det som skiljer ämnet Teckenspråk för hörande i den nya kursplanen från nu gällande kursplan?

En viktig utgångspunkt för den nya kursplanen är Europarådets »Gemensam europeisk referensram för språk, lärande, undervisning och bedömning», GERS. Detta är ett vedertaget europeiskt system med generella och påbyggbara språknivåer. I övrigt innebär den nya kursplanen inte några större förändringar i undervisningen eller i grundsynen på språklärande.
Fokus ligger på de kommunikativa språkliga förmågorna reception, produktion och interaktion. Dessa begrepp lyfts fram tydligt i kursplanens centrala innehåll.
Den nya kursplanen betonar dessutom vikten av att ta vara på språket i omvärlden, t.ex. i medier.


ISBN: 9789138325643
Antal sidor: 22
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 18.69 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *