Kommentar till kursplanen i svenska som andraspråk (Grundskolans läroplan 2011) – pdf

av | 3 augusti, 2015

Kommentar till kursplanen i svenska som andraspråk (Grundskolans läroplan 2011)

Vad är det som skiljer ämnet Svenska som andraspråk i den nya kursplanen från nu gällande kursplan? Kommentaren tar upp bl.a. de förändringar som präglar den nya kursplanen.

  • Inriktas i högre grad på skönlitteratur och andra typer av texter, liksom på språkets kommunikativa aspekter och elevernas identitetsutveckling.
  • Målet »att uppnå funktionell språkförmåga motsvarande förstaspråksnivå» har slopats. Tanken är att eleverna kan nå längre än så i sin språkutveckling.
  • Skrivningar om begreppet »ursprungskultur» har utmönstrats. Skälet är att begreppet är mer problematiserat än tidigare.
  • Skrivningar om »det vidgade textbegreppet» har ersatts med tydligare anvisningar om att olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska ingå i undervisningen.


ISBN: 9789138325636
Antal sidor: 35
Format: PDF, mobi, epub
Filstorlek: 14.27 Mb


Ladda ned


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *